skip to Main Content

Proč studovat angličtinu pro tlumočení a překlad?

• Hlavní důvod zná každý.
Angličtina je po čínštině a španělštině nejpoužívanějším jazykem na světě. Oproti dvěma rozšířenějším jazykům ale navíc funguje i jako jazyk mezinárodního obchodu, politiky, vědy a techniky.

• Uděláme z vás prostředníka komunikace.
Naučíme vás překládat a tlumočit z angličtiny i do ní, čímž budete přispívat k porozumění mezi lidmi. Prohloubíte si taky znalost češtiny. Bez mateřského jazyka to zkrátka nejde.

• Naučíme vás pracovat s celou řadou textů.
V seminářích budeme společně pracovat s texty publicistickými, uměleckými, odbornými i technickými. Budete si taky moci vyzkoušet překlady beletrie či oblíbených filmových titulků.

• Předáme vám víc než jen slovíčka a mluvnici.
Kromě překladatelských a tlumočnických seminářů jsou součástí studia kurzy, díky kterým hlouběji proniknete do zákonitosti jazyka a naučíte se citlivěji vnímat rozdíly mezi češtinou a angličtinou. V kurzech zaměřených na počítačové technologie rozvinete odborné technické dovednosti a naučíte se používat nástroje, které k práci profesionála v oboru jazykových služeb neoddělitelně patří.

• Připravíme vás do praxe.
Abychom vás co nejlépe připravili na budoucí zaměstnání, absolvujete již během studia oborovou praxi. Budete mít například možnost překládat a tlumočit při festivalu dokumentárních filmů AFO, zúčastnit se stáží v mezinárodní korporátní sféře či institucích EU, nebo se zapojit do Ateliéru uměleckého překladu. Kde jinde získat cenné zkušenosti?

Co u nás můžete studovat?

• Nabízíme studium profesního oboru Angličtina pro tlumočení a překlad v bakalářském programu. Pokračovat ve studiu pak lze v navazujícím, akademicky orientovaném studiu magisterském.

• Chtěli byste sami jednou učit? Absolvujte k angličtině ještě studium učitelské způsobilosti zaměřené na výuku pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

• Těm, kteří mají vyšší akademické ambice a chtějí získat titul Ph.D., nabízíme doktorské studijní programy špičkové úrovně v oborech anglický jazyk (čtyřleté studium) a anglická literatura (tříleté studium).

Proč studovat u nás v Olomouci?

Jako jedni z mála nabízíme skutečný profesní obor
Angličtina pro tlumočení a překlad je akreditována jako profesní obor zaměřený do praxe a má jednoznačně definovaný profil absolventa – kvalifikovaný poskytovatel jazykových služeb. Tomu odpovídá i mimořádná časová dotace odborných praxí, které studenti začínají absolvovat již od prvního ročníku.

Jsme součástí katedry s dlouhou tradicí. 
Anglistika u nás nepřetržitě funguje od obnovení olomoucké univerzity v roce 1946.

• Budou vás učit nejen uznávané kapacity oboru se zkušenostmi ze zahraničních univerzit, ale i aktivně překládající a tlumočící profesionálové.

• Technicky jdeme s dobou.
Pracujeme s e-learningovými nástroji – potřebné studijní materiály a úkoly tak můžete mít vždy po ruce online. Zbytečně se ale nenaběháte ani pro knížky, jako jedno z mála pracovišť provozujeme vlastní knihovnu a studovnu.

• Současný moderní překladatel potřebuje jak jazykové, tak technické vybavení, a proto se zaměřujeme i na znalosti informačních technologií. Naučíme vás pracovat s překladatelskými nástroji a ušetřit si tak spoustu práce.

• Vyzkoušíte si, jaké je tlumočit ve zvukově izolované tlumočnické kabině.

• Jako tlumočník či tlumočnice budete muset před lidmi vystupovat profesionálně a zvládat stres. Naučíme vás pracovat s pamětí a pomocí simulovaných situací vás připravíme na podmínky, jakým budete během své profese reálně čelit.

• V Olomouci se neztratíte. 
Z naší katedry je to do dalších univerzitních zařízení, knihoven, kolejí a menz kousek. Olomouc je kosmopolitní město, zahraničními studenty a návštěvníky se to tu jen hemží. Angličtináři tu mají ideální příležitost k zúročení své jazykové vybavenosti.

• Jsme katedra otevřená světu. 
Pravidelně pořádáme mezinárodní konference zaměřené na jazykovědu, anglickou literaturu, překladatelství a tlumočnictví, jimiž studentům přibližujeme významné badatele a odborníky z praxe. Naši poslední translatologickou konferenci 
TIFO navštívily například Mona Baker a Juliane House, o kterých během studia ještě hodně uslyšíte.

• Organizujeme přednášky s renomovanými odborníky. Pravidelně nás navštěvují zástupci z Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise, šéfové jazykových oddělení významných nadnárodních společností, či slavní překladatelé, jako je např. proslulý odborník na Shakespeara Martin Hilský.

• U nás to žije nejen studiem! 
Anglistika každoročně pořádá tři tradiční večírky: v říjnu Freshmen party, v prosinci Christmas party a v květnu Garden party. Na přípravě a průběhu se společně podílí celá katedra, od nejmladších studentů přes doktorandy, asistenty a docenty až po ctihodné pány profesory. Na archiv pokladů studentské recese, veselí a tvořivosti se můžete podívat tady.

Jak se k nám dostanete?

Do 15. března nám pošlete elektronickou přihlášku ke studiu.

Podrobné a průběžně aktualizované informace k nadcházejícím přijímacím řízením najdete na webu naší fakulty.

Kde se uplatníte?

• Jako profesionální poskytovatel jazykových služeb „na volné noze“ nebo jako interní překladatel/tlumočník ve veřejné či soukromé sféře. Pokud během studia využijete možnost stáže v institucích Evropské unie, otevře se vám cesta i pro práci v Bruselu.

• Ve školství. Učit můžete na základní, střední či vysoké škole.

• V mezinárodních firmách nebo společnostech, které jednají se zahraničními partnery.

• V diplomacii, na zastupitelských úřadech v zahraničí nebo u mezinárodních organizací.

• Ve státní správě, politice, v neziskovém sektoru.

• V jakémkoliv oboru, kde hledají humanitně vzdělané odborníky s rozvinutým kritickým myšlením a komunikačními schopnostmi.

Chcete studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách po Evropě prostřednictvím programů Erasmus+ a CEEPUS. Jejich seznam najdete na našem hlavním webu.

S námi budete mít i možnost vycestovat na studia i do Spojených států, buď v rámci Merrillova programu, nebo s pomocí Fulbrightovy nadace.

Kdo vás bude učit?

Ondřej Molnár
Zabývám se překladem, stylistikou a analýzou diskurzu. Společně budeme překládat do češtiny i do angličtiny a pravděpodobně vám neodpustím překladatelský komentář. Mezi mé záliby patří horolezectví a diskuse se studenty nad povinnou četbou. Ve fakultní jazykové škole UPLIFT mám na starost management překladů. S nejlepšími z vás budu rád spolupracovat.

Dominika Winterová
Jsem konferenční tlumočnice a překladatelka z anglického a chorvatského jazyka. Rovněž jsem akreditována jako tlumočnice pro evropské instituce, pro které pravidelně pracuji. Ve svých kurzech se zaměřuji na simultánní tlumočení a tlumočení do anglického jazyka.

Robert Hýsek
Jsem redaktor, editor a překladatel (např. Bukowského či P. K. Dicka). Ve svých kurzech se věnuji překladu beletrie. Zabývám se také slam poetry a čas od času vydám s těmi nejlepšími z vás sbírku studentských překladů.

Jitka Zehnalová
Stála jsem u zrodu studijního programu ATP a v současnosti vyučuji teorii a metodiku překladu, překladatelské semináře a stylistiku. Ve svém výzkumu se zaměřuji na metodiku výuky překladu, na kvalitu, stylistiku a sémiotiku překladu. V posledních dvou letech jsem absolvovala studijní pobyty na světově proslulém translatologickém pracovišti CTIS (Centre for Translation and Intercultural Studies) na Univerzitě v Manchesteru

David Livingstone
Jsem rodilý Američan, v Česku však žiji již přes dvacet let. Věnuji se anglické literatuře a překladu. Literaturu jsem studoval na Berkeley v Kalifonii. Mezi mé záliby patří nejen alžbětinská anglická literatura a Shakespeare, ale také tvůrčí psaní a překlad. Rád hraji na bendžo, obzvlášť na oblíbených katederních večírcích.

Veronika Prágerová
Vyučuji tlumočnické a překladatelské semináře od začátečníků po pokročilé v anglickém a německém jazyce. Učím také teorii překladu a tlumočení a doprovázím studenty na povinné praxe, během nichž si v plénu, v kabině nebo s jednotlivými posluchači vyzkouší, co se v seminářích naučili.  V obou jazycích mám více než dvacetiletou praxi v tlumočení – od obchodních jednání po vědecké přednášky a konference a v překládání textů mnoha žánrů, přesto se nejvíce zaměřuji na humanitní obory. Moje akademická vědecká práce se zabývá tlumočnickými strategiemi.

Ondřej Klabal
Kromě tlumočení a překladu jsem studoval i právo, tudíž se specializuji především na právní překlad a právní lingvistiku, a to jak ve svém výzkumu, tak jako aktivní překladatel. Zároveň vedu kurz Právního minima pro překladatele a tlumočníky, kde se věnuji zájemcům o jmenování soudním tlumočníkem. Potkáte mě tedy nejen v kurzech právního překladu, ale i v kurzech tlumočení a teorie tlumočení.

Pavel Král
Chcete zjistit, jak dnes využívají počítače profi překladatelé? Naučit se lokalizovat software do češtiny? Stát se svobodným digitálním nomádem? Jestli ano, těšte se! Pokud ne, třeste se :)! Předtím, než jsem dezertoval k humanitním vědám a vystudoval filologii, absolvoval jsem střední elektrotechnickou, na výšce studoval matematiku, fyziku a optoelektroniku. I když se následně mojí láskou a vášní stal jazyk a překládání, předešlému vzdělání jsem se úplně neodcizil a dnes na katedře anglistiky učím studenty překladatelství předměty IT [aj tý] a CAT [ket], čili mojí doménou je oblast, kde se překlad snoubí s informačními technologiemi. Věřím ve vzdělání a co umím, snažím se předat. Moji studenti dnes například překládají v mezinárodních firmách apky pro smártfouny nebo lokalizují FIFU a Sims v EA .

                                    …a mnozí další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

2000px-Instagram_logo.svg
Back To Top